Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie oraz w Lokalnych Punktach Pomocy

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie oraz w Lokalnych Punktach Pomocy

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny w Szczecinie oraz w Lokalnych Punktach Pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2019-2021.

Dla kogo:
1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego).
2. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.
Pomoc jest świadczona wszystkim mieszkańcom woj. zachodniopomorskiego.
W uzasadnionych przypadkach udzielany pomocy pokrzywdzonym z całego kraju, a także za granicą.

Jaki cel:

Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe

Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:
• Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych
• Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych
• Konsultacje z psychiatrą
• Prawna (adwokat, komornik, radca prawny)
• Mediacje
• Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej
• Schronienie z zasobów Ośrodka (w Szczecinie i w Policach)
• Materialna w zakresie mi.n. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego,  dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków
Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:
• pomoc psychologiczna
• organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej

Gdzie szukać pomocy?

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie
ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin;
Tel. 663 606 609


Godziny otwarcia:

Poniedziałek: od 8:00 do 20:00
Wtorek: piątek: od 8:00 do 18:00
Sobota: od 8:00 do 12:00


Od poniedziałku do niedzieli (w tym święta)
całodobowy dyżur telefoniczny tel. 663 606 609

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie

ul. Bema 27, 73-150 Łobez
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Godziny otwarcia:

Poniedziałek: od 7:30 do 17:30

Wtorek:  od 15:30 do 17:30
 
Środa: od 15:30 do 17:30

Czwartek: od 15:30 do 17:30

 Rejestr zmian dla: Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie oraz w Lokalnych Punktach Pomocy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
b/d