Skargi i wnioski

Skargi i wnioski kierowane do Prezesa Sądu można składać w formie pisemnej lub osobiście u pracowników w:

  1. Biurze Podawczym - pokój nr 9 (parter)
  2. Biurze Obsługi Interesanta - pokój nr 3 (parter)
  3. Samodzielnej Sekcji Administracyjnej - pokój nr 14 (I piętro)

ul. Niepodległości 15
73 – 150 Łobez
pokój 9 (parter)

bądź listownie adresując:

Prezes Sądu Rejonowego w Łobzie
ul. Niepodległości 15
73 – 150 Łobez

albo elektronicznie wysyłając na e-mail: ksobipan@lobez.sr.gov.pl